Ghlasbhealach an Bhearnais Mhóir

Réamhrá

Tá Comhairle Chontae Dhún na nGall, i gcomhar le Bonneagar Iompair Éireann, i mbun moltaí maidir le togra Ghlasbhealach an Bhearnais Mhóir a thabhairt chun cinn.

Tá de chuspóir le togra Ghlasbhealach an Bhearnais Mhóir slí tharraingteach a chur ar fáil idir baile Dhún na nGall agus baile Bhealach Féich/Shrath an Urláir i gContae Dhún na nGall, le húsáid den chuid is mó ar mhaithe le caitheamh aimsire ag lucht coisíochta agus rothaíochta agus ag daoine a bhfuil bac ar a gcuid gluaisteachta. Beidh sin ina chonair fhiúntach maidir le ceangal sábháilte idir an pobal i gcomharsanachtaí tuaithe chomh maith le rogha sábháilte folláin a chur ar fáil maidir le turas chuig bailte móra, saoráidí poiblí agus áiseanna pobail.

Tá an tríú babhta den chomhairliúchán poiblí neamhreachtúil maidir le tionscadal Ghlasbhealach an Bhearnais Mhóir á reáchtáil faoi láthair, ó Dé hAoine an 17 Samhain 2023 go dtí Dé hAoine an 8 Nollaig 2023.

Féach an Táb maidir le Comhairliúchán Poiblí 3 chun eolas breise a fháil.

Tionscadal Éireann 2040
Bonneagar Iompair Éireann
Donegal National Roads Office
Comhairle Contae Dhún na nGall
Glasbhealach
Roughan and O’Donovan (ROD)
AECOM
Tionscadal Éireann 2040
Bonneagar Iompair Éireann
Donegal National Roads Office
Comhairle Contae Dhún na nGall
Glasbhealach
Roughan and O’Donovan (ROD)
AECOM